ΕΠΩΝΥΜΙΑ

A AND P ARCHITEXTURE ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

A & P ARCHITEXTURE P.C.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

18.000,00 ΕΥΡΩ

Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79 του Ν.4072/2012

ΑΦΜ

998005711

ΔΟY

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

009123701000

ΕΔΡΑ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 248   ΤΚ: 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση

ΕΤΑΙΡΟΙ

1) ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ – Ικονίου 10 Ν.Σμύρνη – Εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο μετρητά

2) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Θεσπιέων 15 Βούλα – Εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο μετρητά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ

ΔΗΜΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ